Pomůžeme Vám vybrat a/nebo spravovat auto/a pro Vaší práci nebo práci Vašich lidí z nejrůznějších hledisek:

 • účel pořízení firemního auta
 • firemní auto a reprezentace firmy
 • firemní auto osobní, užitkové, nákladní
 • vybavení firemního auta - výrobci aut versus subdodavatelé
 • způsob pořízení - vlastní prostředky, úvěr, leasing finanční nebo operativní, zápočet, zapůjčení firemního auta
 • zabezpečení firemního auta
 • pojištění firemního auta
 • daňové a účetní hledisko firemního auta
 • firemní auto jako marketingový nástroj - polepy aut
 • firemní auto jako motivace a dohoda o hmotné odpovědnosti
 • logistika dopravy, parkování a hlídání nákladů na provoz firemních aut
 • dopravní přestupky, pokuty, správní řízení a odpovědnost provozovatele služebního vozidla
 • osoba blízká u služebních aut
 • prodej nebo likvidace firemního auta
 • soukromý automobil a služební cesty

Zrealizujeme pro Vás výběrová řízení, domluvíme nejnižší možné nákupní ceny od jednoho auta, nejnižší možné ceny servisu a prohlídek, nejvýhodnější podmínky při zápočtu ojetých aut spojené s nákupem nových aut, nejvýhodnější financování - třeba nejvhodnější leasingovou společnost, nejvýhodnější pojišťovnu, optimalizace vlastní flotily aut nebo začlenění do společné flotily aut s dalšími subjekty - například společnost firem ve skupině. Domluvíme zkušební jízdy nebo i bezplatné zapůjčení aut.

Nebereme si provizi od dodavatelů a prodejců aut, prodejců příslušenství či služeb spojených s provozem firemního auta. Pracujeme výhradně pro Vás - naší službu tedy platíte Vy ve formě kozultačních hodin a tato naše odměna je jenom zlomkem ušetřené částky. Vyzkoušejte nás.

Jan Thur, jednatel
AFIN s.r.o.

 
AFIN s.r.o., Klikatá 595/27, 158 00 Praha 5 - Jinonice, 602 222 602